СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ, ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА СЕЛЕКТОРНИХ НАРАД

UkrainianEnglishRussian

Українська система оповіщення та екстрених нарад ВІСТУВАННЯ.СВТ

Стислий опис можливостей української системи «ВІСТУВАННЯ_СВТ».
(авторське право закріплено Рішенням Міністерства економіки та розвитку України №3780 від 20.02.2018р.)

            Сумарне призначення системи: організація нарад (селекторних нарад), диспетчерського зв’язку, оповіщення/інформування при надзвичайних ситуаціях та в системах протипожежного захисту (ДБН В.2.5-56:2014), трансляція. Диференційоване інформування.
            Для кожного Замовника – вибірковий функціонал і відповідна вартість.

            Автоматизована система комплектується спеціалізованими платами-контролерами, сумісними як із сучасними, так і з застарілими системами, для керування електронними та електро-механічними сиренами, гучномовними масивами, системами селекторного, диспетчерського зв’язку, іншими засобами оповіщення.

            Управління Системою здійснюється по web-інтерфейсу при наявності ключа, логіна і особистого пароля доступу або просто – «логін/пароль».

            Нарада/Оповіщення осіб може проводитись як в ручному, так і автоматичному режимах.

         У разі оповіщення посадових осіб: за наявності не оповіщених (зайнято, не взяв трубку, не дослухав до кінця) починається 2-й круг оповіщення. Після 3-4-го круга (обумовлюється), якщо залишилися не оповіщені, відбувається перемикання на їх альтернативні телефонні номери.

           Під час сеансу оповіщення будь-який з керівників, що мають доступ до Системи, зі свого ПК (інших гаджетів) може запустити або свій сеанс оповіщення, або зібрати голосову нараду з підлеглими. При вході на сервер через будь-який браузер користувач бачить зв’язки та можливості згідно його статусу.

            Таких сеансів і нарад одночасно може проводитися до 10-ти (обумовлюється) як по декількох мережах, так і через відомчі АТС або комбіновано.

            Запуск оповіщення або наради здійснюється натисненням кнопки на консолі IP-телефону або кліком на екрані. Склад груп стрен, чергових і керівників заздалегідь вписані в «плитки». «Плитки» і кнопки є сценаріями. «Плиток» на екрані – 30-300 (обумовлюється), кнопок на консолі – 160 (обумовлюється). Є можливість вибору з випадаючого меню.

            Водночас з оповіщеннями і нарадами, що проводяться, продовжується моніторинг  сирен, підрозділів, інше за схемою (мал.1).

         В разі збоїв в мережі Система автоматично переходить на альтернативні канали зв’язку. В разі збоїв на основному сервері здійснюється перемикання на відмовостійкий кластер, по фізичним характеристикам ідентичний основному серверу.

            Система постійно залишається на зв’язку зі всіма необхідними підрозділами на випадок раннього запобігання.

            На екрані чергового Геоінформаційна система (ГІС) наочно виводить дані про стан каналів зв’язку і об’єктів. Через ГІС також можна зв’язатися з будь-яким об’єктом.

            Кількість підтримуваних чергових, підрозділів і об’єктів, які можна оповістити, інформувати або зв’язатися в нараді, – до 3000 (обумовлюється).

            Окрім ручного та автоматичного голосового оповіщення існує чат, в якому можна зробити письмові оповіщення на спеціальних бланках з різними рівнями секретності.

            Інші функції: журнали, звіти про проведені сеанси, прослухування з екрану записів оповіщень і записів нарад, екрани оперативного управління сеансами, можливість роздруку результатів, тощо.

Можливості.

 • Оповіщення індивідуальне, групове, циркулярне в режимі реального часу або заздалегідь записаними звуковими файлами або текстове.
 • Селекторний зв’язок одним кліком. Циркулярний та груповий з можливістю одночасного проведення декількох нарад. Екстрений або циклічно планований.
 • Робота по каналам передачі даних, GSM, Wi-fi, супутниковим, аналоговим 2-х і 4-х провідним, радіо (https://kievcbt.com.ua/klassifikatsiya-kanalov-svyazi).
 • Підключення абонентів і студій будь-якого територіального розташування.
 • Власні функції АТС.

Інтерфейс програмного забезпечення дозволяє одночасно використовувати необхідну кількість сценаріїв доведення сигналів оповіщення (текстових та аудіо-записів) та нарад (перемикання режиму) у циркулярному, груповому та індивідуальному режимах.

Вкладка аудіо-файли дозволяє завантажити голосові повідомлення або записати їх з можливістю збереження та прослуховування як на комп’ютері, так і на телефоні, встановленому на робочому місці чергового. (Стосується файлів, записаних у сиренах.)Вкладка статистика (історія) надає можливість переглядати усі журнали подій, пов’язаних з передачею (доведенням) повідомлень за день, тиждень і місяць будь-якого року. Для відображення результатів оповіщення кольори підбираються автоматично.

Вкладка із зображенням телефону (режим «консоль») дозволяє оперативно зв’язуватись з будь-яким із абонентів, підключених до системи та по мірі необхідності добавляти до розмови інших абонентів зі списку, або доводити сигнал абонентам, що знаходяться на зв’язку. Режим «Консоль» окрім групових викликів дозволяє здійснювати індивідуальні виклики абонентів і поступово додавати будь-яку кількість абонентів до оповіщення/розмови.

            Кількість сценаріїв («плиток-кімнат») може бути збільшена (200-300) і кожна може бути надана керівникам для проведення ними власних нарад або, якщо центральний блок управління (сервер) має наявність інтернет-доступу, після реєстрації на сервері отримати можливість здійснювати дзвінки, використовуючи послугу «SIP номер». Це дає можливість здійснювати дзвінки за умови визначення вашого IP і забезпечити голосовим зв’язком віддалені офіси і виробничі або адміністративні приміщення.

            Система «ВІСТУВАННЯ.СВТ» дозволяє організувати наради як циркулярні, так і одночасні групові. Підрозділи, у разі масштабного підключення, можуть проводити власні наради.
            Роль пультів чергового, адміністратора, оператора можуть виконувати  Notebook’s, планшети, смартфони, стаціонарні ПК, моноблоки з TouchScreen, інше.

Вкладка із зображенням конверта призначена для створення та обміну текстовими повідомленнями у тому числі з використанням форми спеціального бланку як одному так і групі абонентів. Вкладка візуалізує вхідні повідомлення з відповідною кольоровою ідентифікацією ступеня секретності та дій «отримання, відкриття, підтвердження», яка привертає увагу користувача.

Інші вкладки призначені для ведення баз даних посад та організацій (органів управління).

            Програмне забезпечення дозволяє:
— підготувати голосові повідомлення як завчасно, так і з отриманням завдання на доведення розпорядження / сигналу (в режимі он-лайн) з прослуховуванням на телефоні/notebook/ПК, встановленому на робочому місці;
— доводити інформацію (розпорядження) у режимі конференції з опитуванням кожного абонента про отримання розпорядження та порядку його виконання. Зазначена функція може використовуватись і під час постановки завдань по лінії оперативно-чергової служби групі абонентів, що значно скорочує час реагування на ситуації, що виникають;
— надсилати текстові повідомлення в режимі реального часу як одному, так і групі абонентів, для чого призначені відповідні вкладки.

Реалізована можливість введення сигналів, що передаються, у відповідні поля спеціального бланку. При цьому абоненти отримують тільки розпізнавальну групу, словарну та чотиризначну/п’ятизначну цифрову величину.

В разі підключення автоматизованої системи “ВІСТУВАННЯ.СВТ” до АТС, будь-які з абонентів АТС можуть бути оповіщені в установленому порядку або бути учасниками нарад.

У тому числі абоненти мобільних мереж телефонного зв’язку, якщо використання GSM доцільне.

            У випадку, коли при отриманні повідомлення на телефон, абонент не дослухав повідомлення або не зняв слухавку, в історії переданих повідомлень відображається відповідний статус і доведення сигналу оповіщення до таких абонентів може бути автоматично продубльовано необхідну кількість разів.

            В подальшому можливо створити в базі даних відповідні форми письмових доповідей, що надаються по лінії оперативно-чергової служби, впровадити звірку чергових розпізнавальних груп, що використовуються для передачі встановлених сигналів в автоматичному режимі з відправленням відповідних доповідей на адресу органу управління вищого рівня за підпорядкованістю.

       Система здійснює запис усіх подій, що пов’язані з передачею повідомлень, проводить перевірку системи в автоматизованому режимі без участі чергового з відображенням подій в журналі історії та інше.

Підключення до автоматизованої системи операторів стільникового зв’язку GSM, мережі PSTN, або АТС по SIP-TRUNK значно підвищує можливості оповіщення та інформування в короткий проміжок часу особового складу будь-якої організаційної структури або населення.

        Програмне забезпечення дозволяє поєднати в собі систему та підсистеми управління і оповіщення, системи екстрених нарад, системи доведення сигналів оповіщення та інформування населення та посадових осіб, забезпечити обмін інформацією із централізованими системами оповіщення державних адміністрацій та ЗАСЦО. 

     Геоінформаційна сиcтема (ГІСспеціалізований картографічно-аналітичний додаток            (на замовлення)

 

         

Призначена для візуального відображення працездатності елементів оповіщення / інформування. Використовуються відповідні шари геоінформаційної системи (ГІС)

Можливості ГІС

 • навігація по карті, редагування даних, оперування векторними шарами карти, просторовий аналіз, адресний пошук, прокладання маршрутів;
 • пошук та оперативне оновлення бази даних;
 • широкий спектр аналітичних можливостей (відображення інформації у вигляді графіків, просторовий та статистичний аналіз);
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу;
 • можливість багатокористувацького режиму доступу та групового редагування бази даних;
 • розташування систем оповіщення із зазначенням їх технічного стану;
 • галузева інфраструктура (територіальні підрозділи, інше);
 • зони відповідальності територіальних систем;
 • об’єктові системи;
 • техногенні об’єкти;
 • об’єкти підвищеного контролю.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ СЕЛЕКТОРНИХ НАРАД ТА ОПОВІЩЕННЯ «ВІСТУВАННЯ.СВТ»

Специфікація системи:

 • Протоколи VoIP: SIP, H.323, MGCP.
 • Керування: HTTP, HTTPS, SSH, IVR.
 • Аудіокодеки: G.711 a-Law, G.711 µ-Law, G.722, G.729, GSM, Speex, iLBC.
 • Цифрова телефонія: ISDN PRI (ИКМ-30), SS7 (ОКС-7).
 • Режими DTMF — inband, rfc2833, sip info.
 • Кількість учасників: до 3000 (з можливістю збільшення; підключення додаткових учасників по GSM, PRI, ТЧ та фізичних лініях).  
 • Система оповіщення – до 7000 абонентів.
 • Кількість «кімнат» (сценаріїв) для одночасних нарад: 6 (обумовлюється).
 • Веб-інтерфейс для віддаленого керування нарадами.
 • Можливість віддаленого доступу для системного адміністрування

ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ:

 1. Загальні
 • Веб-інтерфейс роботи з Системою оповіщення.
 • Взаємодія з ЗАСЦО.
 • Аутентифікація чергових/операторів по ключу, логіну та паролю (додатково — PIN-кодам для абонентів і чергових; PIN-коди автоматично змінюються через певні проміжки часу і публікуються на головній ADMIN-сторінці.
 • Інтелектуальний моніторинг та прогноз розвитку ситуації на підставі показань датчиків зовнішніх систем.
 • Забезпечення захисту апаратно-програмних засобів (сирен, тощо) від несанкціонованого доступу і помилкових викликів.
 • Можливість організації декількох незалежних нарад.
 • Необмежена кількість учасників нарад.
 • Автоматичне вирівнювання рівня гучності різних учасників і підтримка якості звуку.
 • Можливість запису поточної наради.
 • Запис дій абонентів в журнал, запис історії подій для кожного учасника наради.
 • Ведення протоколів і можливість прослуховування записів нарад.
 • Функція для попередньої передачі письмових повідомлень щодо початку та теми наради абонентів (ця функція не має нічого спільного з функцією «чат» Системи оповіщення у попередньому пункті) з завданням періоду до початку наради.
 • Адаптація системи під призначене для користувача мовне середовище.
 • Підключення до існуючих телефонних мереж, без зміни телекомунікаційної інфраструктури підприємства і без необхідності прокладення виділеної мережі селекторного зв’язку.
 • Можливість коригування ПЗ системи, додавання нових функцій і виконання робіт по програмному супроводу продукту через патчі (в ході обслуговування бажано мати можливість дистанційного діагностування системи під час обслуговування в межах території Замовника, або через VPN-з’єднання).
 • Адаптація панелі управління системою нарад та оповіщення для сучасних версій Веб-броузеров Google Chrome, Opera і Mozilla Firefox.
 • Підключення абонентів незалежно від їх територіального розташування і наявного крайового устаткування (телефонний апарат, мобільний телефон, IP Phone, Softphone, конференц-аппарат і тому подібне).
 • Об’єднання абонентів з різних мереж (PSTN/GSM/VoIP) з урахуванням параметрів гетерогенних мереж.Урахування специфіки мобільного зв’язку, якщо у Системі дозволено використання GSM-операторів.
 • Можливість встановлювати БЕКАП програми і інформаційних баз та модифікація патчами.
 • Підключення до відомчої АТС та використання її абонентської ємності.
 • Інтеграція з CRM (опційно).
 • Функції АРІ. (АРІ та технічні засоби; інтеграція існуючого устаткування з новою системою).
 • КСЗІ/КТЗІ системи оповіщення надається опційно.
 1. Оповіщення (інформування) посадових осіб, екстрені наради
 • швидкий вибір групи осіб для оповіщення/інформування/нарад;
 • передача циркулярних, групових або індивідуальних повідомлень (мовних сигналів оповіщення абонентів) як в ручному (у режимі реального часу за допомогою мікрофону), так і в автоматичному (заздалегідь записане повідомлення) режимах; спрощений запис сполучень з будь-яким оператором, черговим;
 • документування результатів інформування/оповіщення з можливістю формування друку звітів як по закінченню оповіщення, так і на вимогу оператора на будь-якому етапі;
 • фіксація відповіді абонента про отримання оповіщення як автоматичне по натисканню заздалегідь обумовленої Замовником кнопки/комбінації кнопок на тастатурі ТА або клавіатурі гаджета, так і голосове для обліку кількості оповіщених або згідно з автоматичним аналізом дій абонентів із службового протоколу;
 • зберігання у базі даних як самих завдань на оповіщення, так і результатів їх виконання, записів трансляцій та усіх дій кожного абонента в режимі реального часу в ході оповіщення;
 • функція «чат» для передачі письмових повідомлень між абонентами або передачі письмового повідомлення від одного учасника усім іншим як на спеціалізованих бланках з різним ступенем секретності, так і на порожньому бланку;
 • режим індивідуального відео-спілкування;
 • можливість адміністрування і моніторингу поточного повідомлення;
 • в автоматичному режимі оповіщення (циркулярний, груповий, індивідуальний) задіяна функція оповіщення по наступному номеру абонента, у тому числі мобільному (декільком) або домашньому з переліку номерів в картці абонента, якщо абонент не відповів на виклик по основному номеру (можливість перемикання на альтернативні телефонні номери або E.mail;);
 • доступ до звукових файлів запису минулих повідомлень (прослуховування на автоматизованому робочому місці чергового (далі — АРМ) зареєстрованих повідомлень; доступ до бази абонентів, які прийняли/не прийняли ці повідомлення;
 • можливість автоматичного повторного оповіщення абонентів по заданому алгоритму (до 3-х циклів — обумовлюється), які не прослухали повідомлення, для автоматичного режиму оповіщення;
 • для режиму екстрених нарад передбачена можливість тимчасового виходу ведучого і декількох абонентів з «кімнати» нарад, не перериваючи інших учасників, до «тіньової кімнати» для закритих переговорів і повернення назад в основну нараду (опція);
 • кількість підключених абонентів, яким повинні передаватися повідомлення, може бути збільшена шляхом нарощування периферійного устаткування у мережі або шляхом об’єднання локальних серверів без необхідності модернізації центрального блоку і закупівлі додаткових ліцензій.
 1. Керування сиренами (ел.сиренами-гучномовцями, ел.-механічними С28-С40)
 • Активація сирен з захистом доступу (стохастичний алгоритм). Запуск/зупинка трансляції файлів оповіщення/інформування.
 • Режим беззвучного (мовчазного) тестування. Автоматичне тестування у зазначений час.
 • Моніторинг сирен (відкриття, датчики t°, вихідна «U» навантаження, «І» навантаження, мікрофон зворотнього зв’язку). Автоматичне інформування чергового при перевищенні значень контрольних параметрів системи. Налаштування датчиків сирени.
 • Системи контролю можуть передавати черговому/операторові інформацію з:
  — готовності звукових генераторів,
  — стані підсилювачів (УНЧ),
  — напрузі акумуляторів,
  — параметрах мережевого живлення, та доступу,

  — рівнях радіосигналу,
  — працездатності гучномовця,
  — температурі в шафах управління сиренами,
  — несанкціонованому доступі,
  — локальному запуску блоку управління і так далі.
 • WEB-контроль, прослуховування, додавання/видалення файлів оповіщення та інформування у пам’яті сирени, перегляд параметрів налаштування та журналу сирени. Ведення журналу обслуговування/тестування сирени. Інформація про модель, охоплення, контактні дані обслуговуючої особи.
 • Дозвіл чергового на обслуговування (відкриття шафи) сирени (зняття або постановка сирени на сигналізацію).
 1. Геоінформаційна система. Кольорова градація.
 • візуалізація даних та автоматизація основних функцій чергових та операторів в процесах оперативного збору  інформації про технічний стан компонентів оповіщення;
 • збереження у БД базових та профільних геопросторових даних – векторних та растрових;
 • демонстрація на екрані чергових та операторів тематичних шарів просторової інформації;
 • пошуку інформації, яка зберігається в БД, в тому числі – за метаданими;
 • відображення інформації про стан обладнання у формі довідок та зображень;
 • підтримка просторових даних;
 • можливість синхронізації з іншими ГІС системами.
 1.  Адміністративні
   
  • Подвійне адміністрування.
  • Інтелектуальний вхід для керівництва.
  • Адміністрування і відображення ходу конференції з мережі TCP/IP для необмеженої кількості АРМ операторів.
  • Закладка «Протоколи» в статистиці — функція прослуховування і видалення записаних голосових файлів нарад та історії нарад.
    
 2. Планування нарад
 • Планувальник автозапуску конференцій із зазначенням тривалості наради, початку по дням тижня, місяця і часу початку наради (безоператорні функції).
 • Можливість включити/вимкнути при плануванні «Контроль втрати абонента». У разі випадкового роз’єднання Система автоматично подзвонить та підключить абонента.
 • Порядок входу в нараду (PIN, А/В, автозбір).
 • Активація/деактивація функцій «Запис наради», «Ліміт учасників».
 • Попереднє автоматичне оповіщення абонентів по телефонах з вибором звукового файлу про інтервал часу до наради, теми наради або розсилка SMS, якщо дозволено використання послуг операторів GSM.
 • Попереднє оповіщення по електронній пошті з вибором інтервалу часу до наради про час проведення та тему наради.
 • Функції добової наради. Приміром, вказується час початку наради 12-00 годин, але при цьому вона доступна цілу добу; меню випадає після того, як поставлять відмітку «автозбір учасників».
 • Функції диспетчерського цілодобового зв’язку. «0-й режим»: при встановленні часу тривалості наради «0 хвилин» система підтримуватиме відкриту нараду цілодобово до її закриття вручну.
 1. Збір учасників
 • З внутрішніх (VPN) мереж клієнтів, шляхом набору короткого номера.
 • З ТфЗК, шляхом набору публічного номера.
 • З мережі Інтернет по web — url або по sip — url, в цьому випадку система зробить дзвінок на вказаний клієнтом номер.
 • Автозбір учасників. Автозбір учасників Адміністрування і управління аудіоконференцією здійснюється через web- інтерфейс + DTMF-управління (для аналогових телефонних апаратів).
 • Гібрідний: вибір автоматичного збору учасників, аутентифікація по PIN- коду, вхід по А/В — номеру або комбінації.
 • Режим «консоль» (можливість послідовного підключення абонентів).
 1. Оперативе керування (під час проведення оповіщення у ручному режимі та під час проведення нарад). Окремо від «вікна консолі».
 • Включення/виключення мікрофону учасника — сигнал з мікрофону цього учасника поступає/не поступає в конференцію.
 • Функція «Вимкнути мікрофони» — функція «Відключення/включення усіх мікрофонів окрім мікрофону ведучого (оператора)».  
 • Регулятор гучності сигналу від учасника.
 • Регулятор гучності загального сигналу наради кожному абонентові («Рівні гучності сигналів конференції для учасників» змінюються за допомогою програмних регуляторів і функція «Рівні сигналів учасників для конференції» також змінюються за допомогою програмних регуляторів).
 • Для телефонного керування — управління конференцією за допомогою сигналів DTMF з тастатури ТА. Список функціональних DTMF- сигналів для аналогових і цифрових телефонних апаратів наведений наприкінці файлу.
 • Автоматичне визначення і пригнічення трансляції в конференцію сигналів DTMF від учасників телефонної конференції.
 • Видалення учасника з конференції.
 • Додавання в конференцію будь-якого контакту або групи контактів зі списку (можливість оператора викликати будь-яких абонентів при проведенні наради, можливість підключення до наради сторонніх учасників).
 • Додаткові кнопки режиму консолі: «Закрити усі мікрофони окрім ведучого», «Відкрити усі мікрофони», «Циркулярний виклик», кнопки «Груповий виклик».
 • Можливість для режиму селекторної наради відкривати мікрофон певного учасника.
  • Індикатор наявності сигналу від абонента (абонент говорить/не говорить).
  • Індикатор кількості чергових/операторів (поіменно) в Системі для контролю санкціонованого доступу.
  • Показ у вікні оперативного управління нарадою не внутрішнього № учасника, що підключився, а реального.
  • Зміна вікна управління нарадою з метою розміщення на одному екрані максимальної кількості абонентів (використання для моніторів POS).
  • Функція блокування/розблокування входу нових учасників.
  • Вибір мови (український, англійський або на замовлення).
  • Функція «Прошу слова» для абонентів.
 1. Пріорітетність (перебій)
 • Авто-привласнення адмінімтратору/директорові PIN-коду модератора при вході, щоб йому привласнювався вищий пріоритет для керування.
 • Функція «перебій». Можливість призначення підвищеного пріоритету (можливість «перебити» інших абонентів) будь-якому з учасників.
 • Оперативне привласнення пріоритету будь-якому учасникові у вікні управління нарадою під час наради.
 • Доступ до функціональності та інформативності системи згідно логіну/паролю.
 1. Редагування даних
 • Редактор списку учасників, даних учасників, організацій і посад відповідно до повноважень чергового/оператора.
 • Редактор планування часу оповіщення/інформування/тестування.
 • Редактор даних ГІС.
 • Редактор даних параметрів технічних засобів.
 1. Відмовостійкість

Якщо час простою впроваджуваного рішення є критичним для роботи організації і вимагається його мінімізувати у разі збоїв устаткування, пропонується реалізація системи в режимі відмовостійкого (HA) кластера.
            
В якості основи для побудови кластера використовуються наступні компоненти:
— DRBD — розподілене зберігання дискових даних;
— Unix — HA — управління ресурсами кластера;
— OpenVZ — технологія віртуалізації.           

 1. Захист «ВІСТУВАННЯ.СВТ.

Захист інформації здійснюється спеціальними алгоритмами, кодуванням або VPN.
Захист інформації може здійснюватись за допомогою електронних ключів “Алмаз-1К”, який виконує наступні функції:

 • автентифікацію оператора ЕОМ при доступі до ключа;
 • генерацію особистих та відкритих ключів для алгоритму ЕЦП;
 • генерацію особистих та відкритих ключів для протоколу розподілу ключів;
 • генерацію ключів для алгоритму шифрування та генерацію випадкових послідовностей на основі апаратного генератора;
 • зберігання особистих ключів у внутрішній пам’яті та захист їх від НСД;
 • формування і перевірку ЕЦП;
 • обчислення геш-функції;
 • розподіл ключових даних на основі асиметричного протоколу розподілу;
 • зберігання довільних даних у внутрішній пам’яті та захист їх від НСД;
 • контроль цілісності і працездатності вбудованого програмного забезпечення та ін.
Електронний ключ реалізує наступні криптографічні алгоритми та протоколи:
 • шифрування за ДСТУ ГОСТ 28147:2009 (режим простої заміни та режим вироблення імітовставки);
 • ЕЦП за ДСТУ 4145-2002 (всі довжини ключів передбачені стандартом);
 • гешування за ГОСТ 34.311-95;
 • протокол розподілу ключових даних Діффі-Гелмана в групі точок еліптичної кривої (довжина ключа до 571 біту).

            У якості сирен використовуються рупорні лінійні масиви далекої дії, сирени, гучномовці, т.д. Сирени з електроприводами здатні створювати тільки осцилюючі звуки або звуки з певними частотами. На відміну від них електронні сирени здатні відтворювати різні застережливі сигнали на всіх напрямках і транслювати повідомлення. За допомогою електронних сирен можна ефективніше попереджати населення, що мешкає в областях, що піддаються загрозам, використовуючи потокове відтворення підготовлених мовних повідомлень, повідомлень в реальному часі, сигнали тривоги або різні типи заздалегідь записаних оголошень.