СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ, ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА СЕЛЕКТОРНИХ НАРАД

UkrainianEnglishRussian

«Система оповіщення «СВТ.Legion» повністю відповідає наступним вимогам»

 

 

І. Основні вимоги до системи
Функції Системи
• Оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення (МАСЦО)
• Інформаційна взаємодія (інтеграція) МАСЦО з ТАСЦО шляхом обміну через API формалізованими повідомленнями з параметрами сигналу оповіщення:
o Режим, в якому передається повідомлення («реальне» або «навчальне»)
o Терміновість повідомлення («негайне» або «до виконання»)
o Місця виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації
o Класифікатор надзвичайної ситуації згідно з ДК 019:2010
o Класифікаційний рівень надзвичайної ситуації («державний», «регіональний», «місцевий», «об’єктовий»)
o Прогноз розвитку надзвичайної ситуації («прогресуюча», «стабільна», «спадаюча»)
o Назва організації-автора повідомлення
o Назва об’єктів, які створюють загрозу
o Дата та час виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації
o Додатковий опис місцевості (об’єктів) надзвичайної ситуації
o Інструкції (алгоритми дій)
o Класифікатор надзвичайної події згідно з ДК 019:2010
o Назва організації-автора повідомлення по коду ЄДРПОУ
• автоматизована посилка на сервер ТАСЦО підтвердження про отримання формалізованих повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (за умови підключення до сервера ТАСЦО).
• автоматизована посилка на сервер ТАСЦО формалізованих повідомлень інформування про проведення оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій у зоні дії МАСЦО та оповіщення населення.
• втоматизована відправка на сервер ТАСЦО формалізованих повідомлень про підтвердження про отримання оперативним черговим інформування про проведення оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій у зоні дії МАСЦО та оповіщення населення
• автоматизоване реєстрування процесів взаємодії МАСЦО та ТАСЦО у журналі подій
• автоматизоване реєстрування подій процесів відпрацювання інструкцій (алгоритмів дій)
• контроль за доступністю сервера ТАСЦО
Здійснення автоматизованого керування МАСЦО Основними засобами ТАСЦО
• Автоматизоване включення електросирен, що функціонують на базі апаратури П-160 (П-164), які інтегровані з МАСЦО
• Автоматизоване включення кінцевого обладнання оповіщення, які інтегровані з МАСЦО
• Автоматизоване реєстрування процесів керування МАСЦО у журналі подій
Оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації через сигнально-гучномовні пристрої об’єктів та місць з масовим перебуванням людей
• Автоматизоване включення заздалегідь записаних звукових сигналів (повідомлень) через сигнально-гучномовні пристрої
• Автоматизоване включення онлайн трансляції з пульта оператора через сигнально-гучномовні пристрої
• Контроль параметрів електроживлення сигнально-гучномовних пристроїв
• Контроль температури елементів сигнально-гучномовних пристроїв
• Контроль доступу до елементів сигнально-гучномовних пристроїв
• Контроль ведення оповіщення через сигнально-гучномовні пристрої
Розподіл функцій користувачів
• Розподіл адміністративного доступу до Системи за двома профілями: «адміністратор безпеки» та «системний адміністратор»
• Розподіл користувацького доступу до Системи за двома профілями: «оперативний черговий» та «черговий»
Функціонал користувача з профілем «адміністратор безпеки»
• Створення профілів користувачів Системи;
• Реєстрацію включених в Систему клієнтських програмних додатків спеціалізованого
• програмного забезпечення
• Реєстрацію підключених до Системи АСЦО
• Ведення журналу спостережень за діями користувачів Системи
• Налаштування параметрів кібербезпеки в Системі щодо:
o Кількість спроб введення даних ідентифікації до блокування
o Час блокування входу в Систему
o Реєстрації електронної адреси для отримання попереджувальних повідомлень про несанкціоновані дії в Системі
Функціонал користувача з профілем «системний адміністратор»
• Створення оповіщення Основних засобів, які розгорнуті на (інстальовані на АРМ чергових) та АСЦО.
• АРМ чергових повинні працювати з системою з будь-яких ПК або гаджетів без встановлення на них будь-якого спеціального програмного забезпечення.
• Створення та редагування шаблонів повідомлень про оповіщення.
• Налаштування сигналів оповіщення
• Створення та редагування бази даних звукових файлів сигналів оповіщення.
• Журнал даних щодо шаблонів інструкцій дій чергових
• Створення та редагування каталогу бази даних описів об’єктів надзвичайних подій.
• Створення та редагування каталогу бази даних організацій.
Функціонал користувача з профілем «оперативний черговий»
• Створення сигналів оповіщення та доведення їх Основними засобами Системи на її об’єкти та до мобільних абонентів зі встановленими софтфонами
• Контроль за станом отримання сигналів оповіщення та підтвердженням
• Контроль та моніторинг кількості активних (підключених до Системи) Основних засобів, які розгорнуті на пунктах управління чергових служб (інстальовані на АРМ чергових) та серверів АСЦО;
• Приймання від підключених АСЦО нижчого рівня сигналів інформування про оголошення ними у межах своєї відповідальності
• Роботи з архівом карток оголошених сигналів оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.
Функціонал користувача з профілем «черговий» забезпечують
• Приймання сигналів оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.
• Відправка сигналів інформування про оголошення у межах своєї відповідальності та оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.
• Контроль за станом сигналів інформування
• Робота з архівом карток оголошених сигналів оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.
Технічні характеристики комплексу засобів автоматизації (КЗА) Системи
• Зв’язок зі всіма основними засобами системи, каналами передавання даних, які організовані через:
Ethernet мережу/Мобільну мережу GSM 850 МГц/Мобільну мережу EGSM 900 МГц/Мобільну мережу DCS 1800 МГц/Мобільну мережу PCS 1900 МГц/Радіомережу VHF
• Передавати та зберігати дані про оголошені сигнали оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій
• Мережевий захист інформації, яка передається між всіма Основними засобами Системи
• Безперервну роботу та доступність послуги (Service Availability, SA) Системи на рівні від 99,9%
Технічні характеристики апаратно-програмні засоби доступу до (АПЗД) Системи
• Надійний обмін з основним (резервним) КЗА Системи каналами передавання даних, які організовані через:
o Ethernet мережу
o Мобільну мережу GSM 850 МГц/Мобільну мережу EGSM 900 МГц/Мобільну мережу DCS 1800 МГц/Мобільну мережу PCS 1900 МГц
o Радіомережу VHF
• Автоматичний вибір каналу передавання даних без втрати інформації, що передається.
• Приймання від основного (резервного) КЗА Системи сигналів та команд про:
o Запуск відтворення заздалегідь записаного звукового файлу через гучномовці кінцевого обладнання оповіщення Системи
o Онлайн-трансляцію аудіомовлення через гучномовці кінцевого обладнання оповіщення Системи
• Запис або оновлення версії звукових файлів за посиланням або у інший спосіб (зазначити інші варіанти оновлення)
• Збереження до 32 звукових файлів
• Контроль за станом:
o Акустичного мовлення гучномовців кінцевого обладнання оповіщення Системи
o Ethernet мережі/Мобільної мережі GSM 850 МГц/Мобільної мережі EGSM 900 МГц/ Мобільної мережі DCS 1800 МГц/Мобільної мережі PCS 1900 МГц/Радіомережі VHF
o Розкриття шафи
o Вхідної напруги ~220 В, 50 Гц від розподільчої електромережі
o Температури в АПЗД
o Управління (вмикання/вимикання) АПЗД

 

 

ІІ. Додаткові вимоги системи

 

1. Оповіщення
• Керування засобами оповіщення населення;
• передача циркулярних, групових або індивідуальних повідомлень (мовних сигналів оповіщення абонентів) по каналах передачі даних як в ручному (у режимі реального часу за допомогою мікрофону), так і в автоматичному (заздалегідь записане повідомлення) режимах; спрощений запис сполучень з будь-яким телефоном (оператора, чергового);
• документування результатів оповіщення через сирени або індивідуальних осіб з можливістю формування друку звітів як по закінченню оповіщення, так і на вимогу оператора на будь-якому етапі;
• фіксація відповіді абонента про отримання оповіщення як автоматичне по натисканню заздалегідь обумовленої Замовником кнопки/комбінації кнопок на тастатурі ТА або клавіатурі гаджета, так і голосове для обліку кількості оповіщених або згідно з автоматичним аналізом дій абонентів — із службового протоколу;
• зберігання у базі даних системи як самих завдань на оповіщення, так і результатів їх виконання, спрацьовування сирен, записів трансляцій і усіх дій кожного абонента;
• фіксація спрацьовування сирен та дій абонентів в режимі реального часу в ході оповіщення;
• прослуховування на автоматизованому робочому місці чергового (далі — АРМ) зареєстрованих повідомлень;
• автопрослуховування на АРМ чергового зареєстрованих повідомлень;
• можливість для АРМ оперативного чергового змінювати списки сирен та абонентів відповідно до повноважень;
• веб-інтерфейс роботи з Системою оповіщення;
• функція «чат» для передачі письмових повідомлень між абонентами або передачі письмового повідомлення від одного учасника усім іншим як на спеціалізованих бланках з різним ступенем секретності, так і на порожньому бланку;
• можливість адміністрування і моніторингу поточного повідомлення;
• доступ до звукових файлів запису минулих повідомлень і бази абонентів, які прийняли/не прийняли ці повідомлення;
• можливість повторного автоматичного оповіщення абонентів, які не прослухали повідомлення, для автоматичного режиму оповіщення;
• забезпечення захисту паролем апаратно-програмних засобів від несанкціонованого доступу і помилкових викликів;
• можливість для побудови КСЗІ;
• нарощування периферійного устаткування у мережі без необхідності модернізації центрального блоку і закупівлі додаткових ліцензій.

 

2. Загальні

• Ведення протоколів і журналів.
• Підключення до існуючих телефонних мереж, без зміни телекомунікаційної інфраструктури і без необхідності прокладення виділеної мережі зв’язку.
• Можливість коригування ПЗ системи, додавання нових функцій і виконання робіт по програмному супроводу продукту через патчі (в ході обслуговування бажано мати можливість дистанційного діагностування системи під час обслуговування в межах території Замовника, або через VPN-з’єднання).
• Адаптація панелі управління системою нарад та оповіщення для сучасних версій Веб-браузерів Google Chrome, Mozilla Firefox.
• Підключення сирен та абонентів незалежно від їх територіального розташування і наявного крайового устаткування (телефонний апарат, мобільний телефон, IP Phone, Softphone, конференц-апарат і тому подібне).
• Функції АРІ.

 

3. Адміністративні

• Подвійне адміністрування.
• Інтелектуальний вхід для головного оперативного чергового.
• Адміністрування і відображення ходу конференції з мережі TCP/IP для необмеженої кількості АРМ операторів.
• Закладка «Протоколи» в статистиці — функція прослуховування і видалення записаних голосових файлів та історії.

 

4. Оперативне керування (під час проведення оповіщення у ручному та автоматичному режимі).

• Автоматичне визначення працездатності кінцевих пристроїв.
• Редагування груп сирен та посадових осіб.
• Індикатор наявності сигналу від кінцевих пристроїв.
• Індикатор кількості чергових (операторів) в Системі для контролю санкціонованого доступу.
• Зміна вікна управління з метою розміщення на одному екрані максимальної кількості інформації (використання для моніторів POS).
• Функція блокування/розблокування доступу до кінцевих пристроїв.
• Вибір мови (український, англійський або на замовлення).

 

5. Пріоритетність (перебій)

• Авто-привласнення черговому PIN-коду модератора при вході, щоб йому привласнювався вищий пріоритет для керування.
• Оперативне привласнення пріоритету головним оперативним черговим будь-якому черговому.

 

6. Редагування даних

• Редактор списку кінцевих пристроїв/учасників, даних учасників, організацій і посад.

 

7. Відмовостійкість
• Система повинна мати можливість побудови відмовостійкого кластера.